เช่าเหมาเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ | ทัวร์หลีเป๊ะราคาถูกรวมทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน | ทัวร์หลีเป๊ะ พัก Varin Beach Resort

เช่าเรือสปีดโบ๊ทเกาะสิมิลัน | เช่าเรือสปีดโบ๊ทเกาะพีพี | เช่าเรือสปีดโบ๊ทหมู่เกาะสุรินทร์

เช่าเรือตรัง เที่ยวทะเลตรังเรือเช่าเหมาลำส่วนตัวราคาถูกที่สุด-เที่ยวสนุกทัวร์

บริการให้เช่าเรือทะเลตรัง พาเที่ยวตรังด้วยเรือเหมาส่วนตัวมีเรือให้เลือกหลายแบบ เช่น เรือหางยาวเช่าเหมาลำตรัง เรือสปีดโบ๊ทเช่าเหมาลำ เรือทัวร์ทะเลตรัง

 

หน้าแรก
รวมทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
จองรถ+เรือ+ดำน้ำ 1,788฿
จองรถ+เรือ 1,299฿
จองเรือ+ทัวร์ดำน้ำ 1,488฿

จองผ่านไลน์นี้กดเลย

 

บริการให้เช่าเหมาเรือเที่ยวทะเลตรังกรุ๊ปส่วนตัวเรามีเรือให้เลือกได้หลายแบบ ดังนี้

1. เช่าเหมาเรือหางยาวทะเลตรังเรือออกจากท่าเรือปากเมง

2. เช่าเรือหางยาวตรังเที่ยวทะเลตรังกรุ๊ปส่วนตัวเรือออกจากท่าเรือควนตุ้งกู

3. เช่าเหมาเรือหางยาวทะเลตรังส่วนตัวเรือออกจากหาดฉางหลาง

4. เช่าเรือทัวร์ทะเลตรัง (เรือไม้ท่องทะเลตรัง) เที่ยวกรุ๊ปส่วนตัวเหมาะกับคณะกรุ๊ปใหญ่

5. เช่าเรือสปีดโบ๊ทตรังเที่ยวทะเลตรังกรุ๊ปส่วนตัวด้วยเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือปากเมง

 

ตารางเช่าเหมาเรือหางยาวเที่ยวทะเลตรังเรือออกจากท่าเรือปากเมง

โปรแกรมการเดินทาง
ราคาเรือต่อลำ
แพ็คเกจเหมาลำเรือหางยาวเที่ยวส่วนตัว เส้นทางทะเล 4 จุดตรัง มี เกาะกระดานหน้าหาดและจุดดำน้ำดูปะการังที่อ่าวไผ่ เกาะเชือกและถ้ำมรกต ราคาเริ่ม 2,700 บาท
เรือรับส่ง (ท่าเรือปากเมง - เกาะไหง) ราคาเริ่ม 1,500 บาท
เรือรับส่ง (ท่าเรือปากเมง-เกาะกระดาน) ราคาเริ่ม 1,800 บาท
เรือรอับส่ง (ท่าเรือปากเมง-เกาะมุก) ราคาเริ่ม 1,500 บาท

 

ตารางเรือหางยาวเช่าเหมาทะเลตรังเริ่มที่ท่าเรือควนตุ้งกู

โปรแกรม
ราคาต่อลำ
แพ็คเกจเที่ยวทะเลตรัง 1 วัน ได้เที่ยว ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะกระดาน เริ่มท่าเรือควรตุ้งกู
ราคาเริ่ม 3,700 บาท
แพ็คเกจเที่ยว 4 เกาะทะเลตรัง ได้เที่ยว เกาะไหง ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า เริ่มท่าเรือควรตุ้งกู
ราคาเริ่ม 3,700 บาท
แพ็คเกจทัวร์ตรัง 5 เกาะ เกาะไหง ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน เริ่มท่าเรือควนตุ้งกู
ราคาเริ่ม 4,200 บาท
เรือหางยาวรับส่ง (ท่าเรือควรตุ้งกู-เกาะมุก)
ราคาเที่ยวละ 800 บาท
เรือหางยาวรับส่ง (ท่าเรือควรตุ้งกู-เกาะกระดาน)
ราคาเที่ยวละ 1,400 บาท
เรือหางยาวรับส่ง (ท่าเรือควรตุ้งกู-เกาะไหง)
ราคาเที่ยวละ 1,400 บาท

 

 

ตารางเช่าเหมาเรือหางยาวพาเที่ยวทะเลตรังออกจากหาดฉางหลาง
โปรแกรมการเดินทาง
ราคาต่อลำ
เช่าเหมาเรือหางยาวเที่ยวทะเลตรัง 1 วัน ได้เที่ยว 4 จุด เกาะกระดาน อ่าวไผ่ ถ้ำมรกต เกาะเชือก
ราคาเริ่ม 2,700 บาท
เรือรับส่ง (หาดฉางหลาง-เกาะมุก)
ราคาเที่ยวละ 800 บาท
เรือหางยาวรับส่ง (หาดฉางหลาง-เกาะกระดาน)
ราคาเที่ยวละ 1,400 บาท
เรือหางยาวรับส่ง (หาดฉางหลาง-เกาะไหง)
ราคาเที่ยวละ 1,400 บาท

 

ตารางเช่าเหมาเรือทัวร์ (เรือไม้)เที่ยวทะเลตรัง

เส้นทางท่องเที่ยว
ราคาเรือต่อลำ
ทัวร์วันเดย์ทริป เกาะเชือก เกาะกระดาน ถ้ำมรกต
เริ่มที่ 12,000 บาท
ทัวร์วันเดย์ทริปทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะไหง
เริ่มที่ 12,000 บาท
ทริปเกาะเชือกและเกาะไหง
เริ่มที่ 12,000 บาท
วันเดย์ทริปถ้ำมรกต เกาะกระดาน
เริ่มที่ 12,000 บาท
เที่ยวจุดเดียวถ้ำมรกต
เริ่มที่ 10,000 บาท
ทัวร์เกาะรอกนอก+เกาะรอกใน One day trip เริ่ม 15,000 บาท
ทัวร์วันเดย์ทริป เกาะรอก ถ้ำมรกต เริ่ม 15,000 บาท
เรือทัวร์รับส่ง (ท่าเรือปากเมง-เกาะกระดาน)
เที่ยวละ 11,000 บาท
เรือทัวร์รับส่ง (ท่าเรือปากเมง-เกาะไหง) เที่ยวละ 9,000 บาท

 

บริการเช่าเหมาลำเรือสปีดโบ๊ทเที่ยวทะเลตรังเรือออกจากท่าเรือปากเมง

1. เช่าเหมาลำเรือสปีดโบ๊ททัวร์ทะเลตรัง One day trip เรือออกจากท่าเรือปากเมง

ราคาเริ่ม 4,900 บาท

2. เช่าเรือเกาะรอก เกาะห้า เที่ยวทะเลตรังเกาะรอก One day trip เรือสปีดโบ๊ทเหมาลำส่วนตัว

ราคาเริ่ม 13,000 บาท

 

3. เช่าเรือสปีดโบ๊ทเหมาลำเที่ยวเกาะเหลาเหลียง One day trip เรือออกจากท่าเรือปากเมง

ราคาเริ่ม 13,000 บาท

4. เหมาเรือสปีดโบ๊ทเกาะหลีเป๊ะจากท่าเรือปากเมง เที่ยวหลีเป๊ะวันเดย์ทริป

ราคาเริ่ม 42,000 บาท

 

 

ทัวร์ทะเลตรัง One day trip แบบจอยทัวร์

แพ็คเกจทัวร์ทะเลตรังวันเดย์ทริป ได้เที่ยว 4 จุด คือ จุดดน้ำตื้นที่เกาะกระดาน เ่ล่นหน้าชายหาดที่เกาะกระดาน เข้าถ้ำมรกต และจุดดำน้ำดูปะการังที่เกาะเชือก

ราคาเริ่มท่าเรือท่านละ 730 บาท | ราคาเริ่มในเมืองตรัง 830 บาท

 

 

ทัวร์ตรัง One day trip โดยเรือสปีดโบ๊ท ได้เที่ยว 4 เกาะ คือ เกาะกระดาน ถ้ำมรกต (เกาะมุก) เกาะเชือก เกาะแหวน

ราคาเริ่มท่าเรือท่านละ 950 บาท | ราคาเริ่มในเมืองตรังท่านละ 1,050 บาท

 

 

 

ทัวร์หลีเป๊ะราคาถูกรวม ทัวร์หลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ทัวร์หลีเป๊ะ พัก Varin Beach Resort

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335